Tanulási típus teszt

2016. március 9., szerda

Feiertage in Ungarn- Der 15. März

Kép forrása: pctrs.network.hu

Der 15. März ist ein Nationalfeiertag in Ungarn. Da wird der Tag der Bürgerrevolution und des Freihetiskampes 1848-'49 gefeiert. In Budapest und in den größeren Städten gibt's verschiedene Veranstaltungen oder Gedenkfeiern, wo man mit Tragen von rotweißgrünen Schleifen, so genannt Kokarden an diese Zeit zurückdenkt. Diese Fest dienen dazu, das Nationalbewusstsein zu stärken. An diesem Tag gibt's in den Schulen keinen Unterricht und Berufstätige arbeiten auch nicht.


Szószedet:

r Nationalfeiertag = nemzeti ünnep
e Revolution = forradalom
e Freiheit = szabadság
r Kampf = harc
feiern = ünnepelni
e Verantstaltung = rendezvény
e Gedenkfeier = megemlékezés
e Kokarde = kokárda
s Nationalbewusstsein = nemzeti egységtudat
stärken = erősíteni
r Unterricht = tanítás
r/e Berufstätige = dolgozó (férfi/ nő)

2015. június 17., szerda

Business English 12.: IN THE OFFICE- Office supplies

Office supplies are all the supplies regularly used in offices. It includes small, daily use items such as pens, highlighters, paper clips, and post-it notes, small machines such as hole punches, binders, staplers and laminators, but also encompasses higher-cost equipment like computers, printers, fax machines, and photocopiers, as well as office furniture such as chairs, filing cabinet, and desks.

How do you call the following supplies in English?


a) calculator
b) paper clip
c) pen
d) legal pad
e) correction fluid
f) post-it note pad
g) pushpin
h) file folder
i) highlighter
j) scotch tape
k) staples
l) envelope
m) binder
n) glue stick
o) laminator
p) scissors
q) hole punch
r) stapler

Szókincs:
itt

Megoldás a képhez:
1.c; 2.i; 3.b; 4.f; 5.q; 6.r; 7.m; 8.o; 9.g; 10.k; 11.j; 12.n; 13.p; 14.e; 15.h; 16.d; 17.a; 18.l

2015. május 25., hétfő

Pfingsten

Pfingsten folgt 50 Tage nach Ostern und ist seit dem dritten Jahrhundert ein religiöses Fest. Dann wird die Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert.  Dieses Fest ist nicht so reich an Bräuchen wie zum Beispiel Ostern oder Weihnachten.
Die Woche vor Pfingsten ist die Pfingstwoche. Manche nehmen zu Pfingsten ein paar Tage Urlaub, ins Grüne zu gehen.
In Ungarn wurde früher auch ein Pfingstkönig gewählt, der geschickteste Bursche im Dorf, der dann seinen Titel ein Jahr lang bewahren durfte.


Szószedet:

s Pfingsten, e Pfingsten = Pünkösd
religiös = vallásos
die Ausgießung des Heiligen Geisten = a Szetnlélek kiáradása
r Brauch, -äe = hagyomány, szokás
ins Grüne = a szabadba, a természetbe, a zöldbe
r Pfingstkönig = pünkösdi király(ság)
geschickt = ügyes
r Bursche, -n = fiú (kamasz)
r Titel, - = cím
bewahren = megőrizni

A hanganyagot meghallgathatjátok az eNyelvmágus oldalán ;)

2015. május 19., kedd

Deutsch 125.: Kein

Tagadás németül I. 
KEIN

Németben a tagadás kifejezése összetettebb, mint a magyarban. Az első és legfontosabb alapszabály, hogy csak egyetlen tagadószó kerülhet egy mondatba. Például ha azt szerenénk mondani, "Senki sincs otthon." a német úgy fog gondolkozni, hogy a "Senki van otthon. = Niemand ist zu Hause." Ugyanis önmagában a senki szó már tagadó értelmű, ezért - a magyartól eltérően - a létigét nem kell még egyszer letagadnunk. A következő leckékben végignézzük, hogyan alkalmazzuk az alábbi tagadó szavak németül:

I. Kein: ebben a leckében
II. Nicht: 126. leckében
III. Nichts, niemand, nie, nicht mehr, nirgendwo, nein: 128. leckében


A kein szót akkor használjuk:
- ha határozatlan névelős (ein, eine, einen stb.) főnév van a mondatban;
- ha nincs névelő a főnév előtt;
- ha többes számban van a főnév.

Például:

Das ist ein Haus. = Ez egy ház
Das ist kein Haus. = Ez nem ház.

Hast du Fieber? = Lázas vagy?
Hast du kein Fieber? = Nem vagy lázas?

Ich will Äpfel. =  Almákat akarok.
Ich will keine Äpfel. = Nem akarok almákat.

Az 'ein' & a 'kein' ragozása teljesen megegyezik:


Nézzünk tárgyesettel egy példát:

Er hat einen Hund. = Van egy kutyája.
Er hat keinen Hund. = Nincs kutyája.

Nézzünk  részes esettel egy példát:

Ich gebe Blumen einer Frau. = Virágokat adok egy nőnek.
Ich gebe sie keiner Frau. = Nem adom őket egy nőnek sem.


Feladat:
Alkalmazd a 'kein'-t az alábbi mondatokban!

a) Er liest ________ Buch.
b) Bringst du mir ________ Kuchen?
c) Wir haben jetzt ________ Hunger.
d) Ist sie ________ Schauspielerin?
e) Es gibt hier eine Dusche, aber ________ Badewanne.
f) Habt ihr ________ Haustiere?
g) Das gehört zu ________ Radio.

Megoldás:
a) kein; b) keinen; c) keinen; d) keine; e) keine; f) keine; g) keinem.

2015. május 13., szerda

Weekly English 123.: Can, could, be able to

TUD, KÉPES IGE AZ ANGOLBAN
CAN/ COULD/ ABLE TO

A 'can', a 'could' és az 'able to' is kifejezi az angolban, ha képesek vagyunk (voltunk, leszünk) valamit megcsinálni. Azonban nem mindegy, melyik idősíkról (múlt/ jelen/ jövő) beszélünk és pontosan mit szeretnénk mondani, mert annak tekintetében változik, hogy melyik segédigével kell azt kifejeznünk. Nézzük meg őket részletesen:

1. CAN

Lehetőség, engedély és képesség kifejezésére használjuk. Tagadó formája a cannot, rövidítve can't.
Például:
I can hear you very well. = Nagyon jól hallak. (képesség)
I can't cook. = Nem tudok főzni. (képesség)
Can I have a pen? = Kérhetek egy tollat? (engedély)
He can be at home. = Otthon lehet. (lehetőség)

2. COULD

A 'could' alapvetően a 'can' múlt idejű alakja. Tehát ha képes voltam valamire a múltban, akkor a 'could'-ot használjuk.
Például:
I could swim 500 metres in a minute. = Le tudtam úszni az 500m-t egy percen belül.

Másik alkalmazása: ha a jelenben vagy a jövőben csak lehetőséget akarunk kifejezni; a might szinonímájaként alkalmazható. Például: They could be away for the weekend. = Talán nem lesznek itthon a hétvégén.

3. BE ABLE TO

A 'be' előtag nagyon fontos az 'able to' esetében, ugyanis csak a létigével együtt tudjuk használni. Éppen a létigének köszönhető, hogy ez az alak, amit bármelyik angol igeidőben tudunk használni, amikor a fenti kettőt nem!
Például: 
- jövő időben: 
I will be able to speak Spanish soon. = Hamarosan fogok tudni spanyolul beszélni.; 
- present perfect igeidőben: He has been able to escape. = Meg tudott szökni.

Savaborsa extra tipp: a 'was/ were able to' és a 'could' között különbség van, habár mindkettő múlt időben van. Az 'able to' akkor használatos, ha a konkrét múltbeli szituációban képesek voltunk valamire. Ilyenkor a sikerült szóval is lefordítható magyarra a mondat. Például: I was able to eat something last night. = Tegnap este tudtam/ sikerült valamit enni.

thehomeplanet.org

Feladat:
Complete the sentences using 'can', 'could' or 'be able to'.

a) We're travelling to Italy so we ______________ (will/ not) go to the party. 
b) I ______________ (not) remember his name.
c) The weather was bad so we ______________ (not) go.
d) Luckily she ______________ save herself.
e) He ______________ (has/ not) solve it.
f) I ______________ play the piano when I was younger.
g) We ______________ (not) drive at your age.
h) ______________ you lend me some money?

Megoldás:
a) won't be able to; b) can't; c) weren't able to; d) was able to; e) hasn't been able to;
f) could; g) couldn't; h) Can


2015. május 7., csütörtök

Deutsch 124.: Német kérdőszavak/ Fragewörter

NÉMET KÉRDŐSZAVAK/ FRAGEWÖRTER


A német kérdőszavakat alapvetően két csoportra oszthatjuk: az egyszerű & az összetett kérdőszavakra. Az egyszerű kérdőszavakat csak jelentés szerint meg kell tanulnunk. Az összetett kérdőszavak pedig bizonyos logika alapján képezhetőek prepozíciók (elöljárók, pl. in, an, auf stb.) segítségével.1. Egyszerű kérdőszavak

>> személyre való kérdezéshez
wer? = ki?
wen? = kit?
wem? = kinek (a részére)?
wessen? = kinek a ....-ja? kié?

>> tárgyra való kérdezéshez
was? = mi?

>> helyre való kérdezéshez
wo? = hol?
wohin? = hová?
woher? = honnan?

>> időre való kérdezéshez
wann? = mikor?
wie lange? = meddig? milyen sokáig?
wie oft? = milyen gyakran?
ab wann? = mikortól?
bis wann? = meddig?
seit wann? = mióta?
von wann bis wann? = mikortól meddig?
wie spät? = mennyi az idő?
(um) wie viel Uhr? = hány óra(kor)?

>> egyéb
wie? = hogyan?, milyen?
welcher / welche/ welches ...? = melyik? (der, die, das szerint ragozódik)
warum?, weshalb?, wieso? = miért?
wieviel(e)? = hány? mennyi?

Néhány példa:

Wessen Mantel ist das? = Kié ez a kabát?
Welche Bücher brauchst du? = Mely(ik) könyvekre van szükséged?
Wie ist das Wetter heute? = Milyen ma az időjárás?
Um wie viel Uhr fängt der Film an? = Mikor kezdődik a film?


2. Összetett kérdőszavak

Ha németül pl. azt szeretnénk kérdezni, hogy "Mire vársz?", akkor figyelembe kell vennünk, hogy a 'warten' ige vonzata az 'auf'. Vonzatos igék esetében MINDIG bele kell integrálni a vonzatát: wo + (r) + auf = worauf wartest du?

A kérdőszó tehát az előtagból és a vonzatként álló prepozícióból áll össze: 

wo + mássalhangzóval kezdődő prepozíció > pl. woran? 

wor + magánhangzóval kezdődő prepozíció > pl. wozu?

Savaborsa tipp: Ezeket az összevont alakokat csak akkor használjuk, ha nem személyre kérdezünk. Ha például azt akarjuk kérdezni, hogy "Kire vársz?", akkor a 'warten' ige 'auf' vonzata után következik a kérdőszó: Auf wen wartest du? Tehát két külön szó alkotja németül a kérdőszót! Ebben az esetben nagyon figyeljük arra, hogy a 'wer' kérdőszónak (tárgy/ részes/ birtokos) esetenként különböző alakjai lehetnek. Például Mit wem? Um wen? stb.

Feladat:
1. Melyik egyszerű kérdőszó illik az alábbi mondatokba a válaszok alapján?

a) ________ machst du? Ich esse in der Küche.
b) ________ lebt hier? Mein Bruder lebt hier.
c) ________ stehst du auf? Ich stehe um 6 Uhr auf.
d) ________ hast du geraucht? Denn ich war jung.
e) ________ ist er? Er ist in der Garage.
f) ________ Bus nimmst du zur Schule? Ich nehme den Bus Nr. 8.
g) ________ Buch ist das? Das ist mein Buch.
h) ____  ____ bist du? Ich bin 16 Jahre alt.
i) ________ Zeit hast du? Ich habe keine Zeit.
j) ________ malst du dieses Bild? Meiner Mutti.


2. Melyik kérdőszó illik az alábbi mondatokba?

tárgyakra kérdezünk:
a) ________ fahrt ihr nach Hause?
b) ________ denkst du gerade?
c) ________ suchen wir hier?
d) ________ hast du Angst?

személyre kérdezünk:
e) ____  ____ hast du getanzt?
f) ____  ____ erinnert er sich?
g) ____  ____ ärgert ihr euch schon wieder?
h) ____  ____ beschäftigt sich der Arzt?


Megoldás:

1. a) Was; b) Wer; c) Wann; d) Warum; e) Wo; f) Welchen; g) Wessen; h) Wie alt; i) Wieviel; j) Wem


2. a) Womit; b) Wonach; c) Worüber; d) Wovor; e) Mit wem?; f) An wen?; g) Über wen?; h) Mit wem?

2015. május 1., péntek

Weekly English 122.: FOR & SINCE

AZ ANGOL "ÓTA"
FOR VAGY SINCE?

Az angol "for" és a "since" szó is használatos az "óta" kifejezésére. Alkalmazásuk azonban eltérő. Az alapszabály megkülönböztetésükre, hogy időtartam vagy időpont követi-e őket.

FOR + időtartam
például for many years = sok éve (sok év óta), 

SINCE + időpont
például since August = augusztus óta, since 1998 = 1998 óta stb.

Közös bennünk, hogy mindkettő legtöbbször a Present Perfect igeidővel fordul elő.

I haven't seen my aunt for many years. = Évek óta nem láttam a nagynénémet.
We haven't met since 1998. = 1998 óta nem találkoztunk.

Savaborsa tipp: A tesztkérdésekben gyakori trükk, hogy a since előtt vagy a since után álló igeidőre kérdeznek rá. Fontos tudni való, hogy a since után álló igeidő csak sima múlt idő (Past Simple) lehet, például "since we last met" = mióta utoljára találkoztunk. A since előtti cselekvés viszont Present Perfect-be kerül: We haven't called each other since we last met. = Nem beszéltünk telefonon, mióta utoljára találkoztunk. Vigyázat! A tagmondatok sorrendje fel is cserélhető: Since we last met, we haven't called each other.

Mindkét szóra a "How long...?" = mióta kérdőszóval kérdezhetünk. Például:

How long haven't you seen your aunt? = Mióta nem láttad a nagynénédet?
How long haven't you met? = Mióta nem találkoztatok?
Feladat:
Complete the sentences using 'for' or 'since'.

a) It has been raining ________ yesterday.
b) I haven't met them ________ we left school.
c) We haven't got feedback ________ last Friday.
d) My mom has been doing the same job ________ 30 years.
e) My children have lived in Chicago ________ 2010.
f) Have you been learning Spanish ________ a long time?
g) I haven't seen you ________ ages.
h) They have been waiting for their parents ________ an hour.

Megoldás:
a) since; b) since; c) since; d) for; e) since; f) for; g) for; h) for.